Hvordan laves der flere salgs- og købspriser til en vare

Gå til menupunkt Lager / Opsætning / Prislister. Under dette punkt kan der oprettes salgspriser og købspriser. Klik på knappen “Ny”, og opret en prisliste, med enten salgspris eller købspris, og  i den valuta der ønskes. Feltet “Prisliste” er numerisk, så der kan kun bruges tal. I feltet “Navn” giver du prislisten et navn, f.eks. … Læs mere

Hvordan laves en Lageroptælling

Gå til menupunkt Lager / Daglig / Lagerkladde. Under lagerkladde kan du vælge kladden Lageroptælling, findes kladden ikke, så tryk på knappen “Ny” og vælg kladdetypen “Lageroptælling”. Giv kladden et navn, f.eks “Lageroptælling”. Når du står i kladden, sæt datoen du ønsker at bogføre lageroptællingen på. Du kan godt gå tilbage i tiden og lave … Læs mere

Hvordan kan jeg ændre gennemsnits indkøbsprisen på en vare

Gå til menupunkt Lager / Daglig / Lagerkladde. Under lagerkladde kan du vælge kladden “Kostpris regulering” findes kladden ikke, så tryk på knappen “Ny” og vælg kladdetypen “Kostpris regulering”. Giv kladden et navn, f.eks “Kostpris regulering”. Indtast datoen som ændringen af kostprisen skal bogføres på. Vælg den vare du ønsker at justere Gennemsnit indkøbsprisen på. … Læs mere

Hvordan kan antal blive reguleret

Gå til menupunkt Lager / Daglig / Lagerkladde. Under Lagerkladde skal du vælge “Regulering”. Indtast den vare du ønsker at lave en justering på og skriv det antal i feltet “Tilgang” eller “Afgang”. Der kan ikke ændres i kostprisen. Når du bogfører, vil OFINDA lave en lagerpostering med enten en tilgang eller afgang, samt bogføre … Læs mere

Hvordan kan jeg regulere en vares indkøbspris

Indkøbsprisen kan reguleres direkte fra lagerkartoteket. Hvis du ønsker at regulere den gennemsnitlige indkøbspris, skal det gøres via lagerkladde med kladdetypen “Kostpris regulering”. Du kan læse mere omkring dette emne under “Hvordan kan jeg ændre gennemsnits indkøbsprisen på en vare?”

Hvad er forskellen på Indkøbspris og Gennemsnits indkøbspris

Indkøbspris er den pris som bliver brugt når du indtaster en Regning. Du kan løbende ændre indkøbsprisen på lagerkartoteket, dvs. hvis der kommer ændringer fra din leverandør. Gennemsnits indkøbspris, bliver beregnet af OFINDA på baggrund af lagerbeholdning og lagerantal. Gennemsnits indkøbspris bliver ændret via Regninger, dvs. når man køber varen hjem eller via lagerkladden “Kostpris … Læs mere

Hvordan kommer jeg igang med lagerstyringen

Gå til hovedmenuen Lager og vælg “Lagergrupper” under menupunktet Opsætning. Lagerstyringen virker på gruppeniveau, dvs. at alle varer som ligger i denne lagergruppe, vil være styret af de parametre som tilhører gruppen. Hvis feltet “Lagertræk” er afkrydset på lagergruppen, vil alle varer i gruppen køre med lagerstyring. Ved at bruge lagerstyring, bliver varens forbrug bogført … Læs mere

Hvordan får jeg lagt mit lager ind i OFINDA når jeg starter

VIGTIGT. Når du starter OFINDA og har fået lagt finans åbningsbalancen ind, så skal du efterfølgende gå til menupunktet Lager / Daglig / Lagerkladde. Under Lagerkladde, skal du vælge “Åbning”. Her ligger du varer ind, som du har en beholdning på. Når det er første gang du bogfører i lagermodulet, så vil OFINDA tage Indkøbsprisen, … Læs mere