Februar 2017

Forbedret sikkerhed i OFINDA For at højne sikkerheden i OFINDA, er der blevet indført Auto logud, som træder i kraft efter 10 minutter, når der ikke have været aktivitet i regnskabet. OFINDA logger automatisk ud, og man vil blive mødt med et nyt login billede.