Hvordan kommer der flere decimaler på salgspriser, antal, vægt og volumen