Nyheder fra OFINDA

September 2018

Abonnementsstyring

Hvis du har udlejning, opkræver medlemmer i en forening eller lignende, så har OFINDA fået et separat abonnementskartotek til styring af dette. I modulet er der overblik over abonnementsperioder, intervaller, udløb, abonnementer der kan opkræves mv.

Beløbene der indtastes på opkrævningerne, kan styres, så de kun medtages en gang, dvs. ved første opkrævning, om de skal medtages næste gang eller om de altid skal medtages.

Man kan vælge at oprette abonnementsopkrævningerne direkte fra menuen ‘Abonnementskartotek’, eller man kan udvælge kunderne i kundekartoteket og derfra lave en abonnementsopkrævning til alle på en gang.

Når abonnementerne er oprettet og ligger i abonnementskartoteket, skal man bruge funktionen ‘Overfør til fakturering’ hvor det hele styres. Man får info om antal opkrævninger, hvor mange der ikke kan faktureres, hvor mange der har udløb, samlet opkrævningsbeløb mv., så du har det fulde overblik.