Oktober 2022

Opmapning af kontoplanen til Erhvervsstyrelsens standardkontoplan for virksomheder i regnskabsklasse mikro B samt indberetning til Regnskab Basis

Nu kan du opmappe din kontoplan til Erhvervsstyrelsen standardkontoplan. Det giver mulighed for at der kan dannes en csv-fil, der kan uploades direkte i Regnskab Basis fra www.virk.dk På denne måde undgår du, at skulle indtaste tallene manuelt ved indberetning af årsrapporten.

Opmapningen opsættes i kontoplanen og csv-filen dannes under saldobalance.

Hvis dit regnskab er oprettet før den 30-09-2022, vil fanen Regnskabs Basis ikke blive vist i kontoplanen. Ved at vælge menuen Funktioner og Tilpasning, kan feltet ’Kontonr. i off. kontoplan’ vælges eller skærmvisningen kan nulstilles, ved at vælge Funktioner og Gendan standard som vist på billedet.

Hvis du bruger Erhvervsstyrelsens standardkontoplan, er kontoplanen opmappet, men hvis du bruger OFINDA’s kontoplan (tilpasset af revisorer), kan du opmappe de fleste konti automatisk ved at bruge funktionen ’Autoopsætning af Regnskab Basis’.

Efterfølgende kan du trykke F2 i de felter der mangler et kontonummer eller trykke på luppen i feltet, for at få vist Erhvervsstyrelsens standardkontoplan.

Vejledningen til standardkontoplanen findes på dette link:
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/Vejledning%20til%20den%20frivillige%20standardkontoplan%20V.1.pdf

Fra menuen Saldobalance udlæses csv-filen til brug i Regnskab Basis.

Ved ’Udlæsning til Regnskab Basis’ testes der på, om alle konti med saldi for den valgte periode, er påført et kontonr. i feltet ‘Kontonr. i off. kontoplan’.


Oprettelse af kunder og leverandør via CVR-opslag er optimeret

Kunder og leverandører kan oprettes ud fra CVR-nummeret eller navnet, da vi har direkte opslag i Det Centrale Virksomhedsregister – CVR.

Hvis der oprettes kunder eller leverandører via CVR-nummeret, er det en eksakt søgning og der vises kun et resultat. Hvis der søges via firmanavnet, vises maks. 10 firmaer i søgningen, som der kan vælges i mellem. Hvis navneopslaget finder mere en 10 firmaer, vises beskeden ”Den indtastede søgning gav for mange resultater”. Søg derfor med et mere præcist firmanavn.