Nyheder fra OFINDA

OFINDA API’et er blevet udbygget med flere funktioner

  • Bogføring af en faktura.
  • Bogføring af en regning.
  • Vedligeholdelse af design felter i OFINDA. Opret, Ret og Slet.
  • Fuld API til bogførte faktura i OFINDA. Faktura kan hentes og udskrives.
  • Mulighed for at bruge diverse udskrifter på faktura, der endnu ikke er bogført.
  • Dokumentationen findes nederst på www.ofinda.dk under ’OFINDA API dokumentation’.

OFINDA API

 

 

Opdeling af skærmbilleder i forskellige kolonnebredder

I alle skærmbilleder, er der mulighed for at tilpasse felterne, så de står pænere, dvs. i egen områder, med forskellige bredder mv. Når man kører markøren over et felt og trykker venstre musetast ned, så kan man rykke det enkelte felt til en placering man ønsker.

Opdeling af skærmbilleder i forskellige kolonnebredder

 

Kontaktpersoner og Leveringskunder er lagt ud i separate skærmbilleder

Kontaktpersoner og Leveringskunder er lagt ud som separate knapper på kundekartoteket, for at give mere overblik.

Kontaktpersoner og Leveringsadresser

 

Mulighed for e-mail styring på kontaktpersoner

Hvis en kunde/virksomhed har en hoved e-mail adresse, men man ønsker at en bestemt person fra f.eks. regnskabsafdelingen, skal have alle faktura, kreditnotaer og kontoudtog tilsendt, så kan man oprette en kontaktperson under kunden og vælge hvad personen skal have tilsendt på e-mail fra OFINDA regnskabet. Kontakpersonen overstyrer kundens/virksomhedens hoved e-mail.

Mulighed for e-mail styring på kontaktpersoner

 

Tidsstyring på Revisormodulet – OFINDA Revisor

Hvis du er revisor og starter kunderegnskaberne igennem OFINDA Revisor, så er der påført en minuttæller ‘Brugt tid: 00:00’ under Logud knappen, så du kan se hvor langt tid du arbejder  i regnskabet.

Tidsstyring på revisormodulet