November 2022

Sortering af bilag via dokumentmapper i indbakken

Som standard ligger alle indsendte bilag i Indbakken i OFINDA. Afhængig af mængden af bilag, kan det være en nødvendighed at få sorteret bilagene for at skabe overblik, inden de tilknyttes i regnskabet.

Det har vi gjort noget ved, da man nu kan oprette sine egne Dokumentmapper, så man på en simpel måde, kan flytte bilagene rundt i mapperne ved at markere en/flere bilag ad gangen og flytte dem via de viste pile frem og tilbage i mapperne. Det er også blevet nemmere at arkivere bilagene i forudbestemte mapper, hvis de ikke skal tilknyttes i regnskabet.

Dokumentmapperne oprettes under menuen Dokumenter og Dokumentmapper. Hver Dokumentmappe kan tilføjes et sorteringsnummer, så mapperne vises i den rækkefølge man ønsker.

Når bilagene er sorteret i mapperne, kan mapperne vælges fra Kassekladden eller fra Bankindlæsningen.

Eksempel på oprettelser af Dokumentmapper:

Eksempel på Dokumentmapper i Indbakken:

Eksempel på valg af Dokumentmappe i Kassekladden:


Lav zip-fil med udvalgte bilag

Tilknyttede bilag kan downloades i en samlet zip-fil. Der er mulighed at vælge enkelte bilag eller der kan foretages en filtrering, inden bilagene vælges og downloades. Bilagene pakkes i en zip-fil og det originale filnavn tilføjes med bilagsnummer. Der dannes en zip-fil pr. 500 bilag.

Funktionen er tilføjet under Finansposter og Filliste og hedder ”Lav zip-fil med de valgte bilag”.

Eksempel fra menuen Regnskab og Finansposter:


Fast menupunkt til indlæsning af filer fra kassesystemet Ajour

Dagens omsætning kan sendes direkte ind i OFINDA fra kassesystemet Ajour. Før skulle de indlæses enkeltvis til en kassekladde, men nu er der oprettet et fast menupunkt, som kan indlæse alle valgte filer på en gang.

Indlæste filer flyttes til fanen Indlæste, når de er overført til kassekladden.

Funktionen ligger i kassekladden under menuen Funktioner / Eksterne indlæsninger / Faste indlæsninger


Visning af bilag i nyt vindue

Når bilagshåndteringen åbnes i de enkelte moduler, er der lavet en ekstra mulighed for, at vise bilaget i et nyt og større vindue. I bilagshåndteringen er der to ikoner, hvor det ene viser bilaget på en ny fane i browseren. Funktionen er rigtig brugbar, når man bruger to skærme, da man kan trække visningsfanen over på den ene skærm og have OFINDA kørende på den anden skærm. Det skaber overblik, da visningsfanen opdateres hver gang man klikker på et nyt bilag.

Men nu er der også mulighed for, at få vist bilaget i sit eget vindue. Det virker godt, når man kun bruger en skærm og vil have vist bilaget hurtigt i et større vindue. Vinduet med visningen af bilaget kan tilpasses i størrelse og placering. Vinduet kan åbnes og lukkes med Alt+W, når det først er blevet åbnet en gang på ikonet. Visning af bilaget på en ekstra fane og i et vindue kan bruges samtidig.

Bilagshåndteringen åbnes i højre side af OFINDA:

Knap til det nye visningsvindue:

Vinduet kan åbnes og lukkes med Alt+W


Statistikker / Informationer

Grafisk information fra regnskabet, har fået nogle ekstra grafer og funktioner. Graferne ”Salg top 10” og ”Køb top 10”, kan vise indeværende regnskabsår, sidste regnskabsår eller sidste 12 måneder.

Grafernes placering kan omrokeres og ændres i størrelse. En graf kan downloades i pdf, ved at trykke i øverste højre hjørne.

Tilpasningen ligger under Regnskab og Statistikker/Informationer:

Tryk på ikonet i øverste højre hjørne for at downloade grafen i pdf: