Nyheder fra OFINDA

November 2018

Import af filer – drag and drop

Ved indlæsning af semikolon separerede filer, kan man lave ‘drag and drop’ i skærmbilledet, ved at trække filen over i indlæsningfeltet i stedet for at bruge knapfunktionen, med at åbne filen.

Validering af e-mail adresser ved afsendelse af faktura

E-mail adresser valideres inden afsendelse af en faktura, så man undgår, at e-mail adresser der ikke er indtastet i korrekt e-mail format fanges. Hvis der skal sendes til flere e-mail adresser på en gang, tjekkes der også for, at e-mail adresserne er korrekt adskilt med et semikolon ; eksempel: info@ofinda.dk;test@ofinda.dk