Marts 2023

Opdeling af PDF-filer i indbakken som består af flere sider

PDF-filer der ligger i mappen ’Indbakke for bilag’ og består af flere sider, kan nu opdeles i flere sider. Der er mulighed for at opdele PDF-filen i enkeltsider eller efter en bestemt side, hvilket giver mulighed for, at PDF-filen kan opdeles som man ønsker.

Marker PDF-filen som skal opsplittes og tryk på ’Opdel PDF-filen’.
Vælg en af de to muligheder og tryk på ’Opdel PDF-filen’.

De opsplittede PDF-filer bliver navngivet med opsplitningsnumre og filerne ligger sig under den der opsplittes.