Nyheder fra OFINDA

Marts 2020

Funktionsmenu

Med den nye funktionsmenu, kan man på en overskuelig måde, få vist ekstra informationer og arbejde med den aktuelle post eller liste. Hvis det enkelte skærmbillede har en funktionsmenu, vil der i højre side af skærmbilledet, være en knap for hver funktion der er tilknyttet.

Funktioner der på nuværende tidspunkt er tilknyttet funktionsmenuen i højre side af OFINDA er:

  • Bilagshåndtering – mulighed for at se og tilknytte bilag til en post.
  • Dimensionsfilter – der kan dannes en saldobalance på en eller flere dimensioner.
  • Aktivitetslog – se aktiviteter der er sket på posten. I saldobalancen har man også fået mulighed for, at afstemme en konto for den valgte periode.
  • Bilagsdata – i dokument indbakke. Se alle bilag der er lagt ind i regnskabet. Kommer via “drag & drop” eller er indsendt via e-mail direkte til regnskabet.

Det gode ved denne funktionsmenu er, at de enkelte funktioner kan tilpasses i bredden, så man får maksimalt udnyttelse af hele skærmen. Yderligere kan bilag/dokumenter vises på sin egen fane i Google Chrome, som igen kan trækkes over på en anden skærm, hvis man har flere skærme tilknyttet.


Kommer mine e-mails frem?

I den senere tid, har vi modtaget en del forespørgsler, om man i OFINDA kan se, at ens e-mails bliver leveret, når de kommer fra noreply@ofinda.dk

I dag vil du modtage en e-mail med informationer, hvis e-mailen ikke kan leveres. 99% af alle e-mails afsendt fra OFINDA leveres.

Vi prøver hele tiden at gøre afsendelsen af e-mails fra OFINDA så sikker, at alt når frem til modtageren, men skærpet sikkerhed på mailservere rundt om i verden gør, at det ændrer sig. Dette er bla. årsagen til, at man kun kan afsende e-mails fra OFINDA med “noreply”.

Det kan ikke undgåes, at visse e-mails hænger i modtagers spamfilter, og det har vi ikke mulighed for, at gøre noget ved. Vi kan desværre heller ikke meddele om dette, da e-mailen fra OFINDA’s side er leveret til modtageren.