Juni 2021

Nemmere at tilknytte bilag ved afsendelse af faktura

Det er blevet nemmere at tilknytte bilag sammen med fakturaafsendelse. Før var det kun muligt at vælge filerne, ved at trykke på klipsikonet og browse sig igennem mapperne. Nu er det blevet muligt at trække filerne over i området ’Træk vedhæftninger hertil’, hvilket gør det nemmere, hvis man f.eks. har filerne liggende på desktoppen. Modtageren af e-mailen, vil modtage fakturaen som den første vedhæftning og bilagene i den rækkefølge, som de er vedhæftet. Filerne kan fjernes, ved at rykke på de røde krydser.

Bedre information ved indsendelse af bilag til regnskabet som ikke accepteres

Hvis man bruger funktionen ’E-mail til bilag’, og sender bilag direkte ind i regnskabet med den tilknyttede e-mailadresse, vil man blive informeret via e-mail i bestemte fejlsituationer.

Man får besked, hvis bilagsformatet ikke accepteres, der er ingen vedhæftning, bilaget er indsat som et billede i tekstbeskrivelsen og ikke en vedhæftning mv.

Det anbefales at indsende bilag er i pdf-formatet og maksimum 25 vedhæftninger ad gangen.

Eksempel fra e-mailbeskeden:

Bankafstemningen gemmes lokalt og slettes ikke ved en lukning af programmet

Bankafstemningen er blevet omskrevet, så man ikke mister sin afstemning, hvis man får lukket menupunktet ’Bankafstemning’ eller får lukket OFINDA ved en fejl. Afstemningen gemmes lokalt på den pc man arbejder på, så man kan komme tilbage til afstemningen på et senere tidspunkt. Yderligere er der lavet flere kontroller, så man bliver advaret, hvis man ændrer parametre, som kan gå ud over den igangværende afstemning.