Nyheder fra OFINDA

Juli 2018

En samlekonto til en kunde som også er leverandør

Hvis du har en virksomhed, som du sender faktura til og du samtidig køber varer/ydelser fra samme virksomhed og registrerer dem i regningsmodulet, så vil bevægelserne vedrørende køb og salg være i hver sit kartotek, dvs. Kunde- og Leverandør kartoteket. Afstemningen vil være mere besværlig, hvis man betaler til hinanden ud fra saldoen, da man skal holde rede på to kartoteker med bevægelser.

Vi har derfor lavet en mulighed for, at alle bevægelser køb/salg samles på en finanskonto. Saldiene vil ikke blive vist på udskrifterne ’Kunde saldoliste’ og ’Leverandør saldoliste’ som normalt, men kan vises og udskrives fra f.eks. finanskontokortet.

For at opsætte denne mulighed, skal der tilføjes en finanskonto på kunde- og leverandørkartoteket, da virksomheden skal være oprettet begge steder. Kontoen skal være oprettet som en statuskonto i kontoplanen. Hvis du bruger en OFINDA kontoplan, kan kontoen oprettes som 56010 under aktiverne eller 68010 under passiverne, afhængig om du fakturerer mere til kunden end du køber af dem eller omvendt.

Feltet til finanssamlekontoen vises ikke som standard på de to kartoteker. Feltet tilføjes fra kartotekerne under menuen Funktioner / Tilpasning. Sæt hak i feltet ’Kontant finanskonto. Tryk ’Gem & Luk’. Feltet vises nu på kartoteket og skal udfyldes med finanskontoen, som er oprettet til formålet. Det gøres i begge kartoteker.

Saldi og bevægelser på kunden/leverandøren, kan fremadrettet vises/udskrives fra menuen Regnskab / Saldobalance eller Finanskontokort.

 

Nemmere mulighed for at lave omposteringer i Bankindlæsningsmodulet

Hvis en banklinje var udlignet med det fulde beløb fra starten, så var det lidt besværligt, at lave en ompostering på grund af OFINDA’s indtastningskontrol. Omposteringer til det fuldt udlignet bankbeløb, bruges ofte i de situationer, hvor der skal omposteres renter/gebyrer eller når en elregning skal splittes op i el og elafgift mv.

Tjekket om at alt stemmer og balancerer, ligger nu ved kontrolleringen af kassekladde og ikke under indtastningen af den enkelt linje. Det giver mulighed for, at man nemt kan ompostere beløb på de enkelte linjer uden indblanding fra OFINDA’s tjek under indtastningen.

 

Ompostering af en enkelt finanspostering via funktionen ’Omposter bilag’

Der er lavet en ekstra mulighed, så en enkelt finanspostering kan omposteres til et andet kontonummer. Ved tryk på knappen ’Start’ overføres omposteringen til den valgte kassekladde. Muligheden for at ompostere hele bilaget eller lave en kopi af bilaget er stadigvæk uændret.

Knappen ’Omposter bilag’ kan kun bruges på indtastninger, der er foretaget igennem kassekladderne. Ompostering af faktura og regninger, kan gøres fra ’Arkiv Faktura/Kreditnota eller ’Arkiv Regninger’.