Januar 2021

Visning af bilagsdata på anden browserfane

Bilag der indeholder bilagsdata og ligger i ’Indbakke for bilag’ i OFINDA, kan vises på anden browserfane sammen med bilagsdataene. Det skaber bedre overblik, da bilaget vises i en større størrelse. Hvis man samtidig bruger to skærme, kan bilagsfanen trækkes over på skærm to, så man har OFINDA kørende på den ene skræm og bilaget vises på den anden skærm. Det er den mest optimale måde at arbejde med bilag i OFINDA.

Indlæsning af kommafiler fra ‘Indbakke for bilag’

Kommafiler der er sendt vedhæftet i en e-mail eller droppet ind til ’Indbakke for bilag’, kan nu indlæses i f.eks. kassekladden under menuen Funktioner / Indlæsning af data. Nogle kassesystemer som Ajour, har denne mulighed, så dagens omsætning kan indlæses på en simpel måde, da alt er for udfyldt, så linjerne kun skal bogføres.

Det er filer der ender på .txt og .csv der vises og kan indlæses via denne funktion.

Mulighed for at rette indlæsningsfejl i prøvevisningen ved kommafiler

Ved indlæsning af kommafiler med fejl, er det nu muligt at rette feltet direkte i prøvevisningen, så man ikke skal rette i filen og indlæse igen. Rettelsen foretages direkte i feltet, der er markeret med rødt ved at trykke F2. Linjen vises uden farve, når den er korrekt. Indlæsningen ligger i de forskellige kartoteker under menuen Funktioner / Indlæsning af data.

Automatisk beregning af salgsprisen ud fra Dækningsgraden eller Dækningsbidraget i fakturabilledet

På fakturalinjer kan salgsprisen beregnes automatisk, ved at indtaste i felterne ’DG’ dækningsgrad eller ’DB’ dækningsbidrag. Felterne kan påføres fra menuen Funktioner og Tilpasning i faktureringsbilledet, hvis de ikke vises i indtastningsbilledet.

Automatisk beregning af salgsprisen i lagerkartoteket ud fra påført avance

På lageret kan man nu ændre “Avance kr.” og “Avance %”, så den selv beregner Salgsprisen. Hvis der indtastes i “Avance %”, vises avancen i kr. og hvis der indtastes i “Avance kr.”, vises avancen i procent.