Hvordan udskrives en rykker

For at kunne udskrive rykker til kunder, skal følgende gøres:

Gå til menupunkt Fakturering / Opsætning / Kundegrupper. Her skal felterne Gebyrkonto, Udskrift og Email-skabelon være udfyldt på alle kundegrupper.

På selve kunden kan du vælge at sætte et kompensationsgebyr (kan kun bruges til virksomheder, ikke privatpersoner).Vi anbefaler, at der søges på nettet omkring dette emne.

Herefter gå til “Rykkerkørsel” som findes under Fakturering / Udskrifter. Klik på knappen “Opsætning af rykker”. Her definerer du hvorledes din rykkerprocedure skal være – f.eks. hvor mange rykker skal kunden have inden incasso, hvilken tekst ønskes brugt på udskriften, hvor meget skal rykkergebyret være i DKK eller EUR, og hvor mange dage skal der gå mellem rykkere, også kaldet Ventedage.