Hvordan laves Indbetaling af en faktura

I kassekladden trykker du på knappen “Udligning ind- og udbetalinger”, og du har her mulighed for at vælge den/de åbenstående fakturaer hos en kunde eller flere kunder. Du kan i feltet “Navn”, skrive navnet på kunden, som du kun ønsker at se åbenstående faktura på, eller du kan vælge at sortér i forfaldsdato ved at klikke på feltet “Forfaldsdato” og indsætte forfaldsdatoen.

Når du vil udligne en faktura, kan du bruge mellemrumstasten og pil ned, derpå bliver linien grøn og feltet “Beløb til udligning” bliver udfyldt. Hvis du ønsker, at deludligne en faktura med et aconto beløb, overskriver du bare beløbsfeltet med det ønskede beløb, og linien bliver derpå gul, når du forfalder linien.