Hvordan afslutter jeg mit regnskabsår

Årsafslutning laves fra menupunkt Regnskab / Opsætning – vælg derefter punktet “Regnskabsperioder/Årsafslutning”.Via funktionsknappen “Årsafslutning” har du mulighed for at afslutte den tidligere regnskabsperiode.

For at afslutte et regnskabsår, skal en finanskonto på Kontoplanen have påsat “Årets resultat” i feltet “Systemkonti”. Når årsafslutningen er udført, kan et nyt regnskabsår oprettes. Der kan max. køres med to åbne regnskabsperioder i OFINDA.