December 2018

Besvarelse af e-mails afsendt fra et OFINDA regnskab

Alle e-mails der afsendes fra et OFINDA regnskab, afsendes fra noreply@ofinda.dk

Hvis man besvarer disse e-mails, vil de blive nu blive sendt til den e-mail adresse, der er opsat i regnskabet under ‘E-mail opsætning’ i OFINDA Administration og ikke som før til noreply@ofinda.dk

 

Opstartsguide når regnskabet startes første gang

Første gang man starter et nyoprettet regnskab, bliver man guidet gennem en lille wizard, der hjælper med at få påført tekst på bankkonti i kontoplanen, start af faktura- og tilbudsnummer, internt løbenummer på regninger og oprettelse af fakturarapporter mv., som kan navngives med firmanavnet. På denne måde, har man sine egne rapporter, så de ikke bliver overskrevet af OFINDA standardrapporterne, hvis de bliver ændret. Det samme er gældende for e-mail skabelonerne.

 

Bankindlæsningsreglerne kan tilknyttes en bestemt kassekladde

Bankreglerne kan tilknyttes en bestemt bankkonto, men kan nu også tilknyttes en bestemt kassekladde. Det er kassekladdens navn der skal bruges.

 

Kursregulering på kunder og leverandører

Hvis en kunde eller leverandør er oprettet med en anden valuta end DKK og har en nulsaldo i f.eks. EUR, men saldoen i DKK ikke er nul, så kan denne kursdifference på en simpel måde udlignes i kassekladden, ved at vælge ‘Kursdifference’ under fanen ‘Kode’. Det er det danske beløb der skal indtastes, selv om der står EUR på linjen under valuta.