Nyheder fra OFINDA

August 2019

Hurtigregler i bankindlæsningen

Vi har gjort det endnu nemmere og hurtigere at oprette automatiseringsregler i bankindlæsningen. Når der oprettes en hurtigregel ud fra bankteksten, kan den køres med det samme. Denne mulighed sparer tid, da det kun er den enkelte automatiseringsregel der køres.

Hvis en hurtig regel skal slettes eller gøres mere avanceret, er det stadigvæk under funktionen ’Tilpas automatiseringsregler, at de redigeres.

Automatiseringsreglerne kan blandt andet sættes op til nedenstående og så er det kun et spørgsmål om, hvor avanceret den automatiske kontering skal være:

  • Automatisk udligning af fakturaindbetalinger på kunder ud fra fakturanummer, navn, beløb eller FI-kode.
  • Automatisk udligning af betalinger til leverandører, hvis regningerne er bogført i regningsmodulet.
  • Bogføring af løn, f.eks. kan der laves en skabelon med alle de berørte finanskonti, der skal bruges ved en lønbogføringen, så det kun er beløbene der skal indtastes.
  • Opsplitning af et beløb på flere finanskonti, evt. med faste beløb eller i procenter.
  • Kan finde valutabeløbet i bankteksten, så faktura og regninger udlignes i korrekt valuta, når der bruges andet end DKK valuta i regnskabet.