Nyheder fra OFINDA

August 2018

Periodiseringskartotek

OFINDA har fået indbygget et periodiseringskartotek, hvor indtastninger fra Kassekladden, Faktureringen eller Regninger, kan periodiseres automatisk ud fra en startdato og antal perioder (hele måneder). For at gøre brug af periodiseringsmuligheden, skal nyoprettede periodiseringsfelter tilvælges i de forskellige skærmbilleder.

Hvis der skal periodiseres fra kassekladden, skal finanskontoen være tilknyttet en periodiseringskonto, som opsættes i kontoplanen og hvis der skal periodiseres ved fakturering eller ved indtastning af regninger, skal periodiseringskonti opsættes på lagergruppen.

Alle automatiske periodiseringer bliver overført til periodiseringskartoteket, som ligger under menuen Regnskab / Periodiseringer. Periodiseringerne afgrænses ud fra feltet Opgjort pr. og kan derfra bogføres, så de bliver bogført i de korrekte perioder.

 

Forfaldsdatoen på afsendte faktura rammer aldrig en weekend eller en helligdag

Når man sender faktura fra OFINDA, beregnes forfaldsdatoen ud fra betalingsbetingelserne, men forfaldsdatoen vil aldrig ramme en weekend eller en helligdag, men altid førstkommende bankdag.

Man ser ofte i sin netbank, at ved betaling af regninger, at betalingen ikke kan foretages på den valgte dato, da det ikke er en bankdag, så datoen skal ændres. Men det vil dine kunder ikke opleve, hvis dine faktura kommer fra OFINDA.

 

Bankindlæsningen er blevet optimeret mht. automatiseringsreglerne

Det er blevet nemmere at skabe sig et overblik over automatiseringsreglernes opsætninger via info feltet. Når markøren føres over info feltet, vises opsætningerne i et vindue, så man ikke skal klikke sig ind i reglen.

Yderligere er der kommet filterfunktion, mulighed for at slette udvalgte regler på en gang og reglerne kan redigeres direkte ved at dobbeltklikke på dem.

 

Mulighed for at vise priser med og uden moms på varelinjer og på fakturaudskriften

Hvis man har salg til private/detail og fakturaen skal vise beløbene inkl. moms, så kan man på fakturaindtastningen vælge, at vise felterne med eller uden moms. Felterne skal også påføres fakturarapporten, så de kommer med på udskriften.

 

Oprettelse af tilbud ud fra en arkiv faktura

Under menuen Fakturering / Arkiv Faktura/Kreditnota, kan man nu også oprette tilbud ud fra tidligere faktura. Det kan spare en for en del indtastningsarbejde, hvis man skal give et tilbud på noget man tidligere har udført/solgt.