Nyheder fra OFINDA

April 2020

Bankafstemning

Hvis der bogføres ud fra bilag og ikke ud fra bankkontoudtoget, så er den nye bankafstemning til stor hjælp. Bankafstemningen afstemmer de bogførte bilag mod de bevægelser der har været i banken. Det kræver at man udlæser CSV filen fra sin bank.

De bogførte bevægelser vises på venstre side og bankens bevægelser vises på højre side. Øverst vises totaler for bevægelser, ultimo og totalen af markerede beløb.

Man kan starte med den automatiske afstemning eller gøre det manuelt, så man til sidst får vist de manglende indsætninger eller hævninger. Man kan markere enkeltvis de manglede poster eller alle og få dem overført til sin kassekladde. Hvis de overføres enkeltvis, er der mulighed for at tilføje kontonummer og beskrivelse med det samme, så kassekladden efterfølgende kan bogføres.

Hvis der ligger indtastninger i kassekladderne som ikke er bogført, vil de blive vist i venstre side med en grøn markering og de tælles med, for at får den korrekte saldo. Når beløbene er afstemt, kan man under fanerne ’Afstemt’ trykke på de forskellige beløb og se hvilke beløb der er afstemt mod hinanden. Afstemningerne vises med et link-ikon under fanen ’Linket’.


Sletning af regnskabsår med mulighed for oprydning i kunder, leverandører og varer samtidig

Med den nye slettekørsel, kan man slette regnskabsår og samtidig slette kunder, leverandører og varer, hvor der ikke har været bevægelser på. Det sidste er et valg og de kan kun slettes, hvis der ikke har været bevægelser/referencer på dem, fra det efterfølgende regnskabsår og frem til det sidste oprettede regnskabsår. Den automatiske sletning gør det noget nemmere at rydde op, så de ikke skal slettes enkeltvis. De kan være en god ide, hvis man har store mængder data i regnskabet, så der samtidig sker en optimering af regnskabet.

Det er det ældste regnskabsår man kan slette og sletningen har ingen indflydelse på saldi i de tilbageværende regnskabsår.

Eksempel:
Som bogføringspligtig skal regnskabsmaterialet opbevares i 5 år, som regnes fra udgangen af det regnskabsår, som virksomheden befinder sig i. Det vil sige, at hvis første regnskabsår i OFINDA er år 2015 og regnskabsåret 2021 skal oprettes, så kan år 2015 slettes, da årene 2016-2020 er 5 fulde regnskabsår + år 2021 som det igangværende. Man skal være opmærksom på, at skattelovgivningen i nogle tilfælde kan kræve materialet opbevaret i længere tid end 5 år.

Når sletningen er foretaget, vil der blive genereret en oversigt over hvad der er slettet af poster. Slettefilerne med de slettede data fra kørslen, vil blive gemt under menuen Dokumenter og Filliste. Fra dette område kan zip filen downloades med alt indholdet. Alle vedhæftede bilag som var tilknyttet det slettede år, vil også ligge i en separat zip fil.

Funktionen ’Slet regnskabsår’ ligger under menuen Regnskab og Regnskabsperioder/Årsafslutning.